HATETS USA

Inspirerade av nordiska nazister dundrade högerextrema genom Charlottesville och dödade en ung kvinna.

Vi reste genom tre stater i USA, rakt in i Trump-land, för att göra oss en bild av hatets nya ansikte.

Det här var vad vi såg.